Wolf

Speciální akustické desky

Patentově chráněné zvukově izolační desky Wolf představují zcela nový izolační systém pro použití ve stavebnictví. Ve všech svých detailech jsou vyrobeny z biologicky odbouratelných a absolutně čistých materiálů.

Zvukově izolační desky Wolf jsou vyrobeny na bázi těžkých hmot v tzv. nepojené formě. Principem je použití biologicky čistého, páleného křemičitého písku, který byl již využit k čistění pitné vody, integrovaného v třívlnném kartonu (požitý v potravinářském průmyslu na balení potravin).

Dosahují vysokého zvukového útlumu a dobré tepelné akumulace. Zvuková vlna musí projít až sedmi vrstvami papíru a šesti vrstvami písku. Při přechodu mezi mnoha vrstvami různých materiálů ztrácí zvuková vlna svojí energii, a je tímto efektem výborně tlumena.

Aplikace na stěny, na příčky, na stropy, na podlahy.

Technické údaje
WOLF ProfessionalWOLF TriWOLF Twin (dvojvlnná)
Délka x šířka1200 x 800 mm1200 x 800 mm
1250 x 625 mm
1200 x 800 mm
Tloušťka15 mm15 mm10 mm
Plocha/deska0,96 m20,96 m2
0,78 m2
0,96 m2
Váha/m218 kg18 kg12 kg
Zlepšení útlumu kročejového zvuku (Lnw)33 dB33 dB19 dB
Zvuková neprůzvučnost (Rw)36 dB36 dB26 dB
Požární třída dle DIN 4102B2/B1
Plošné zatížení65 t/m2
Bodové zatížení4 kN
Hodnota Sd0,2 m
Tepelná vodivost0,17 W/(mK)
Měrná tepelná kapacita1050 J/kgK
Lomové zatížení2107 N podélné
2123 N příčné
Pevnost v tahu za ohybu17,5 N/mm² podélná
17,6 N/mm² příčná
Oblast použitíPodlaha, stěna a strop
AtestaceDIBT Z-23.21-1605
ofi -CERT 1085-CPD-0090
BBA 10/4763