Easy-Fill

Foukaný polystyren s grafitem

Pěnový nenasákavý polystyren s příměsí grafitu (plně implementován), čočky polystyrenu o stejné zrnitosti. Grafitová složka zajišťuje pohlcování infra složky a tím také lepší tepelně technické vlastnosti materiálu. Easy-Fill je velmi vhodný do vlhkých prostor. Materiál primárně aplikuje naše středisko aplikací. Pokud ale budete mít zájem, můžeme Vám tento materiál dodat. Aplikace stroji Krendl, X-Floc.

  • Součinitel tepelné vodivosti: 0,034 W/m.K
  • Objemová hmotnost: cca 11-14 kg/m3
  • Faktor difúzního odporu: 2-5 (difúze)
  • Chování při požáru: třída reakce na oheň E (dle DIN EN 13501-1 = b2)
  • Sesednutí: <3%
  • Zrnitost: 2-4mm
  • Vynikající izolační vlastnosti, velmi dobrý do vlhkých prostor
  • Národní technická schválení DifBt – č. Z-23.12 – 1736 pro izolace vnějších obvosových dutých stěn (dutinová izolace)