Climatizer Plus

Tepelně-izolační materiál z celulózových vláken obohacených boritými solemi. Climatizer je vyroben z přírodního, zdravotně nezávadného materiálu. Je vhodný jako tepelná izolace novostaveb, ale i k dozateplení starších budov. Využívá se k zateplení rodinných domů, škol, výrobních a skladových prostor či zemědělských staveb. Aplikaci tohoto unikátního celulózového vlákna se vyplní veškeré skuliny a detaily konstrukcí, nevznikají tak tepelné mosty. Slouží i jako akustická izolace ve formě nástřiků ve sportovních a bowlingových halách, nahrávacích a rozhlasových studiích.

Climatizer Plus odpuzuje hlodavce a hmyz. Je také odolný vůči ohni. Nikdy nehoří, pouze doutná. Díky boritým solím, které obsahují krystalicky vázanou vodu, která se při zahřátí odpařuje a materiál ochlazuje, Climatizer Plus nikdy nehoří, pouze doutná.

Díky vysoké měrné kapacitě je izolace vysoce účinná nejen v zimě, ale i v létě.

Způsoby aplikace

Dodatečné zateplení staršího domu

V případě stropu mezi vytápěným a nevytápěným podlažím (půda, sklep) musí zároveň poskytovat dostatečnou tepelnou izolaci. To velmi často není u starších domů splněno. Je-li konstrukce nosných trámů dostatečně dimenzovaná lze pomocí foukaného CLIMATIZERU PLUS tepelně izolační vlastnosti konstrukce značně zlepšit.

Zateplení vodorovných ploch

Tato metoda umožňuje jeden z nejrychlejších a zároveň nejspolehlivějších způsobů zateplení stropní konstrukce. Materiál je za pomoci aplikačního stroje dopravován do půdního prostoru a zde je ho možné uložit do stávající stropní konstrukce nebo aplikovat volně, pokud je půda nepochozí. Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti 4 m na každou stranu. Při aplikaci touto metodou je možné snadno měnit aplikovanou tloušťku izolace a zároveň izolovat bez tepelných mostů. Nízké objemové hmotnosti od cca 27 kg do 32 kg/m3 se používají při opravách a doplnění stávajících starších izolačních vrstev v tloušťce cca 10 cm. Pro izolační tloušťky nad 10 cm a zejména pro práce při vyplňování vodorovných dutin stropních konstrukcí se používá objemová hmotnost v rozmezí od 32 – 40 kg/m3.

Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětraných střech (suchá aplikace)

Dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou napojenou na vnější prostředí, mají takto zajištěno odvádění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává difuzí z interiéru. Správná funkce střechy závisí na vhodném rozmístění a velikosti odvětrávacích otvorů, zajišťujících přivádění a odvádění vzduchu z větrací mezery. Nevýhody tohoto střešního pláště spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci a špatné funkci odvětrávání. Jsou opravitelné u starších objektů klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Lze je však snadno řešit v rámci aplikace izolace CLIMATIZER PLUS.

Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětraných střech (suchá aplikace)

Dvouplášťové střechy s větranou vzduchovou mezerou napojenou na vnější prostředí, mají takto zajištěno odvádění vlhkosti, která se do vzduchové mezery dostává difuzí z interiéru. Správná funkce střechy závisí na vhodném rozmístění a velikosti odvětrávacích otvorů, zajišťujících přivádění a odvádění vzduchu z větrací mezery. Nevýhody tohoto střešního pláště spočívají zejména v nedostatečně dimenzované tepelné izolaci a špatné funkci odvětrávání. Jsou opravitelné u starších objektů klasickou cestou pouze za cenu demontáže horního pláště nebo změnou celé konstrukční koncepce. Lze je však snadno řešit v rámci aplikace izolace CLIMATIZER PLUS.

Zateplení konstrukcí dvouplášťových odvětraných střech (suchá aplikace)

CLIMATIZER PLUS je ve své podstatě vyráběn na základě vlákna původně získaného ze dřeva. Vzhledem k tomu se jeho výhody v kombinaci s dřevěnými konstrukcemi naplno projeví. Pro svůj nízký difuzní odpor, podobné chování z hlediska vlhkosti, jako u dřeva a vynikající tepelně izolační vlastnosti je velmi oblíben jak v historických stavbách, tak i u novostaveb budovaných zcela moderními výrobními postupy nebo staveb prefabrikovaných.

Aplikace v historických stavbách jsou obvykle prováděny do stropních konstrukcí. Velmi osvědčenou je však rovněž mírně zvlhčená aplikace při zateplení kleneb. Izolace v požadované tloušťce přilne a zůstane trvale v jednolité vrstvě bez nebezpečí sesuvu a přitom je stále difuzně zcela otevřená. V nové výstavbě při aplikaci do dřevostaveb je možné postupovat dvěma způsoby.

  • plnit materiál do konstrukcí přímo na stavbě – což přináší z hlediska spotřeby materiálu úsporu, protože je možné aplikovat dle potřeby každé jednotlivé konstrukce a jejího sklonu. Navíc je možné izolovat i drobné detaily vzniklé při montáži
  • plnit prefabrikované konstrukce přímo při jejich výrobě v továrně. Při tomto způsobu aplikace je však nutné užívat objemové hmotnosti 65 – 70 kg /m3, aby nedošlo v průběhu transportu k sesednutí a vzniku tepelného mostu. Výhoda tovární práce je tak mírně kompenzována nevýhodou vyšší spotřeby a nutností vysoké technologické kázně.

Pro využití všech předností CLIMATIZERU PLUS v těchto stavbách je dnes možné navrhnout difuzně otevřené konstrukční skladby. Parobrzdy namísto parotěsných zábran ze strany interieru plní dostatečně potřebnou funkci a přitom je zachována příjemná schopnost celulózy vyrovnávat vlhkostní výkyvy v obytných prostorách. Zároveň je touto kombinací dokonale řešena spárová neprůvzdušnost konstrukce.

Za pomoci aplikačních koncovek X JET, které umožňují bezprašný odvod dopravního vzduchu, je možné plnit rovněž příčky tvořené sádrokartonem, obvodové konstrukce domů i stropy. Výhodou je možnost aplikace jedním otvorem do úseků o šířce až 80 cm a výšce do 3,2 m. U vyšších konstrukcí je třeba vytvořit vodorovný předěl. Naplno se projeví akustické přednosti takto vyplněných stěn.

Aplikace vlhkou metodou nástřiků do konstrukcí a odvětrávaných fasád

Pro aplikace prováděné metodou nástřiku je základní aplikační stroj vybaven přídavným zařízením pro směšování aplikovaného materiálu s pojivy. Takto prováděné izolace jsou určeny především pro aplikace pod odvětrané fasádní systémy. Základní vrstva je hrubě nanesena na podklad, následuje srovnání speciálním válečkem a poté překrytí fasádním obkladem.

Aplikace vlhkou metodou nástřiků do konstrukcí a odvětrávaných fasád

Akustická pohoda obytných i průmyslových prostor se stala nedílnou součástí požadavků kladených na moderní budovy. Zároveň se stále více prosazují systémy montovaných budov, předělových stěn a příček, u kterých je zajištění akustických parametrů mnohem obtížnější než u těžkých zděných konstrukcí. V těchto případech je dokonalé vyplnění nebo celistvý nástřik izolace Climatizer Plus ideálním řešením. Celistvé bezesparé izolační vrstvy jsou základním předpokladem funkčního řešení. Nástřiky izolace, které zůstanou pohledovým finálním povrchem, mohou omezit i rezonance a zabezpečit snížení hladiny hluku jak průmyslových tak i například sportovních hal.

Aplikace vlhkou metodou nástřiků do konstrukcí a odvětrávaných fasád

Součinitel tepelné vodivosti (dle způsobu aplikace)0,039 - 0,043 W/m.K
Použití v tepelném rozsahu
(krátkodobě až 105°C)
od -50 °C do 80 °C
Měrná tepelná kapacitaCd=1907 J/kg.K
Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně)R=5 m2 K/W
Tloušťka pro U=0,2 W/m2K (doporučený minimální součinitel prostupu tepla pro stropy)cca 20cm
Objemová hmotnost pro aplikace27-90 kg/m3
Stupeň hořlavosti (suchá aplikace a nástřik vodou)C1... ...C-s1-d0
Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem Karsil)B... ...B-s1-d0
Stupeň hořlavosti (nástřik s pojivem SOKRAT)D-s2-d0
Šíření plamenels=0,00 mm.mm-1
Vs=0,00 mm.min-1
Spálené teplo (PCS)13,88 MJ/kg
Výhřevnost (PCI)10,58 MJ/kg
Součinitel difúze vodních par při 10 °C a relativní vlhkosti 76%
Suchý výrobek0,086.10-9 obj. hm. 26 kg/m3
Nástřik s vodou0,066.10-9 obj. hm. 65 kg/m3
Ustálená vlhkost při 23°C a 80% relativní vlhkosti10,2% hm
Výrobek nepodléhá plísním a houbám. Na drobné hlodavce a hmyz působí odpudivě
Výrobek nezpůsobuje korozi kovů
Schválení hygienika ČR z 19. 2. 1992 a 26. 4. 1993
Vyjádření SZÚ z 20. 4. 2001; 5. 4. 2001; 29. 4. 2004
Ekologicky šetrný výrobek 01-01 (znánka propůjčena již v roce 1994)