Climastone

Foukaná minerální izolace z kamenných vláken

Foukaná minerální izolace z kamenných vláken. Granulát vyrobený z minerální vlny. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru granulátu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.

Granulát se používá jako polotovar pro aplikaci izolace foukáním do dutin nebo volného prostoru.

  • Součinitel tepelné vodivosti: 0,040W/m.K
  • Objemová hmotnost: cca 40 – 60kg/m3
  • Faktor difúzního odporu: 1,1 – 2
  • Třída reakce na oheň: A1
  • Slehnutí materiálu (střechy, stropy): < 1%
  • Slehnutí materiálu (příčky): < 10%
  • Maximální teplota použití: 200°C
  • Kompletní certifikace pro ČR